Breaking News
Home / Tiếng Anh cho Doanh Nhân

Tiếng Anh cho Doanh Nhân

Đi gặp đối tác nước ngoài mà không diễn đạt được hết ý mình muốn nói? Bay đi dự hội nghị – triển lãm quốc tế thấy người ta conversation in English như gió mà thèm..? –> Đó chính là một vài cảm giác chung của doanh nhân chúng ta khi chưa giỏi ngoại ngữ (vì chưa gặp đúng chuyên gia chỉ dẫn mà thôi ! )

MK Cavinco sẽ giúp bạn khắc phục yếu điểm ngôn ngữ. Chỉ trong vòng 3 – 6 tháng, bảo đảm bạn sẽ nói và viết tiếng Anh như một người Mỹ chính gốc. Phương pháp của chúng tôi xuất phát từ thực tế, đi thẳng vào cái bạn cần: Nói và phát âm điêu luyện, viết và trao đổi email chuyên nghiệp, và sau cùng là: đàm thoại với phong thái của một quý ông quý cô tự tin sau khi đã rèn luyện với Engish of MK Cavinco !

Alright! You have met with a foreign partner but could not explicitly express the idea you wanted to say? You took a flight to an international trade show, saw they have the fluent conversations in English and wished someday you maybe..? –> Those are few of the cases in which our businessmen had the feeling when you are not good at English yet (just because we have not trained with real experts)

MK Cavinco is here to help you overcoming the linguistic shortcoming. Within 3 – 6 months, we guarantee you will be able to speak and write English as a real American. Our methodology has come from observations of reality, and go straight to what you need: speaking and pronouncing fluently, writing and exchanging email in professional way; and eventually, having English conversations in everyday with such a confidence of a lady or gentleman, after getting trained with English of MK Cavinco.