Breaking News
Home / Sản xuất tinh gọn (LEAN PRODUCTION)

Sản xuất tinh gọn (LEAN PRODUCTION)

Ứng dụng công nghệ quản lý Hoa Kỳ và Nhật bản, MK Cavinco mang đến cho quý khách hàng những tiêu chuẩn tiên tiến nhất về sản xuất tinh gọn, chính xác và thỏa mãn những khách hàng khó tính nhất.

5S, KANBAN, PULL PRODUCTION…