Breaking News
Home / Robot công nghiệp

Robot công nghiệp

MK cung cấp các loại Robot phục vụ ngành hàn (welding), sơn (painting), các cánh tay Robot gắp hàng đặt lên máy CNC theo lập trình định sẵn; và các Robot nhấc kiện hàng – kể cả những nghành đặc thù như đóng gạch..v.v.