Breaking News
Home / Lập trình máy CNC Programming

Lập trình máy CNC Programming

MK mang đến dịch vụ lập trình tất cả các loại máy CNC từ các hệ điều hành phổ biến như Fanuc đến Fadal, Mazak hay Makino, v.v..

Bạn chỉ việc cung cấp bản vẽ chi tiết, chúng tôi sẽ Lập trình 2D, 3D, 4th Axis (Rotary Table), 5th Axis, được thực hiện nhanh gọn- chính xác- tối ưu.