Breaking News
Home / Thiết kế và chế tạo KẾT CẤU KIM LOẠI

Thiết kế và chế tạo KẾT CẤU KIM LOẠI

Kết cấu kim loại phục vụ công nghiệp, nông nghiệp và xây dựng:

  • Cửa xếp, khung dầm thép, băng tải, băng tời, giá kệ chứa hàng, bàn hút chân không…v.v.