Breaking News
Home / Kết cấu kim loại cho công nghiệp

Kết cấu kim loại cho công nghiệp

Dây chuyền công nghiệp, băng tải (conveyor)

Kết cấu khung cửa, bàn chịu lực (workbench)

Giá kệ để hàng (Shelves)

Các thiết kế đặc biệt dành cho hãng xưởng..